[ Бібліографічне посилання:
Каменева Т.Н. Разработка электронного учебника как компонента информационного образовательного пространства // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). – 2012. – Том 15. – №3. – С. 464-478. ]

У роботі представлена технологія проектування і розробки електронного підручника як засобу навчання майбутніх фахівців. Реалізація цієї технології у навчальному процесі вищих навчальних закладів допоможе ефективніше організувати навчально-пізнавальну діяльність студентів в інформаційному освітньому  просторі.

 htm   doc   pdf