topL topR
logo  

 
Вчена Рада Міжнародного Центру
Rada

Вчена Рада Міжнародного Центру затверджена постановою Бюро Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації Національної академії наук України від 10.07.1997 р. (протокол №1).

Голова Вченої Ради – чл.-кор. НАНУ, професор В.І. Гриценко
Вчений секретар  - к.т.н.  О.О. Родіонов
Члени Вченої Ради: д.ф.-м.н. А.В. Анісімов, к.б.н. М.І. Вовк, к.т.н. О.Д. Гольцев, д.б.н. І.Й. Єрмакова, д.б.н. А.Б. Котова, д.м.н. О.С. Коваленко, д.б.н. Л.М. Козак, к.т.н. С.П. Кудрявцева, д.т.н. Д.В. Лебедєв, к.т.н. В.В. Мацелло, к.т.н. К.М. Синиця, д.т.н. В.С. Степашко, д.е.н. Л.А. Тимашова, д.т.н. Л.С. Файнзільберг,
д.ф.-м.н. М.І. Шлезінгер.
Іноземні члени Вченої Ради: академік УАН., проф., докт. Г.Й. Козарев.

Комплексний план роботи Вченої Ради на 2017 рік

Проблемні наукові доповіді

 1. Про Програму «ГОРИЗОНТ-2020» (квітень, К.М. Синиця).
 2. Цифрова економіка: огляд, стан, перспектива (липень, комісія ради: В.С. Степашко, Л.А. Тимащова, Л.І. Бажан).
 3. Цільова програма «Розроблення методів і моделей інтелектуального управління динамічними процесами в розподілених комп’ютерно-комунікаційних середовищах» (жовтень, комісія ради: Д.В. Лебедєв, С.В. Мельников, Л.С. Житецький).
 4. Завадостійке кодування (листопад, А.В.Анісімов).

Наукова  та науково-організаційна  діяльність

 1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Центру у 2016 році (січень, О.О. Родіонов).
 2. Про стратегію наукових відділів (за графіком, керівники відділів).
 3. Про діяльність спеціалізованих вчених рад Центру по захисту докторських та кандидатських дисертацій співробітниками Центру в галузі технічних, біологічних, медичних та економічних наук за 2016 рік (січень, О.В. Бабак, Т.М. Гонтар, І.В. Яблоков).
 4. Про наукові школи на базі Фізико-математичної школи в с. Жукин (квітень, керівники шкіл).
 5. Про заходи стосовно забезпечення Європейських стандартів у виданні наукових журналів Міжнародного Центру: «УСиМ», «Кибернетика и вычислительная техника», «НТІ» (червень, К.М. Синиця).
 6. Про діяльність відділів Центру щодо участі у Програмі «ГОРИЗОНТ - 2020», міжнародних конкурсах, грантах(червень, К.М. Синиця).
 7. Про підсумки діяльності наукових відділів Центру за 1 півріччя 2017 року (липень, керівники відділів).
 8. Про ліцензування навчальної діяльності Міжнародного Центру(липень, К.М. Синиця).
 9. Про заходи щодо захисту  інтелектуальної власності основних напрямків діяльності Центру (липень, І.В. Гаскевич).
 10. Про основні направлення відомчої тематики Міжнародного Центру (вересень, О.О. Родіонов)
 11. Про  завершення науково-дослідних  робіт:
  • Дослідження метрик Гаусдорфа-Фреше на множині зображень В.Ф.120.12 (ІІ полов. жовтня, М.І.Шлезінгер ).
  • Розробити методи і алгоритми розпізнавання, синтезу та розуміння спонтанного мовлення в інтелектуалізованих комп’ютерних системах В.Ф.130.07 (ІІ полов. жовтня, М.М.Сажок (н.к. М.І.Шлезінгер)).
  • Розробка теоретичних засад керування м’язовими функціями людини В.Ф.140.11 (ІІ полов. жовтня, М.І.Вовк).
  • Розробка багатоцільового комплексу для підтримки наукових досліджень та проведення в режимі відділеного доступу учбових занять з інтелектуальних інформаційних технологій В.П. 155.20 (І полов. листопада, О.О. Родіонов).
  • Розробка комп’ютерної технології інтелектуальної обробки великих корпусів природомовних текстів В.Ф.165.10 (І полов. листопада, А.В. Анісімов).
  • Розробка методів і алгоритмів польотного калібрування комплексів дистанційного зондування Землі В.Ф.180.08 (І полов. листопада, Д.В. Лебедєв).
  • Розробити моделі та методи вирішення виражених конфліктних ситуацій В.Ф.185.10 (І полов. листопада, С.В. Мельников).
  • Моделювання процесів функціонування та розвитку інтелектуальних систем управління машинобудівними підприємствами В.Ф.190.05 (І полов. листопада, Л.А. Тимашова).

Науково-нормативна правова база. Заходи, що випливають із Законів України по проблемам наукової і навчальної діяльності

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (вересень,В.І. Гриценко).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01липня 2014 р. № 1556-VII та проекти змін до нього Постанова Кабінету Міністрів України від 30грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»(вересень, К.М. Синиця).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних (наукових установах)» (вересень, О.О. Родіонов).

Інформаційні повідомлення

а) Наукові доповіді  та повідомлення

 1. Рішення поточних і перспективних проблем відділами Міжнародного Центру (вересень, відділ № 130 М.М. Сажок, відділ № 185 С.В. Мельников відділ № 120 В.В. Мацелло).

б) Науково-організаційні повідомлення

 1. Про підсумки виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук (вересень, завідувачі науковими відділами).
 2. Про хід виконання важливих постанов (щоквартально, О.О. Родіонов).
 3. Про Дні науки ( березень, К.М. Синиця).
 4. Інформаційне забезпечення НДР Центру, участь у вітчизняних та зарубіжних виставках (на протязі року, Ю.М. Волков, А.І. Полякова).

Основні рекомендації відділам

 1. Про виконання Програми діяльності підрозділів Центру у 2017 р (липень, керівники відділів)
 2. Про участь вчених Центру у навчальній діяльності( на протязі року, К.М. Синиця, робоча комісія)
 3. Про заходи по  омолодженню кадрів (на протязі року, керівники відділів).
 4. Інформаційно-аналітичні і комплексні показники діяльності відділів у 2017 році (на протязі року, О.О. Родіонов, керівники відділів).

Рекомендації науково-організаційним, адміністративно-господарським та інженерно-технічним підрозділам Міжнародного Центру

 • Розробка зведеного плану наукових досліджень і розробок Центру. Своєчасне робоче планування НДР та учбової діяльності (І квартал, І.Б. Біліловець)
 • Здійснення контролю за ходом виконання НДР. Контроль здачі завершенних НДР, планів впровадження. Здійснення контролю за плануванням навчальної діяльності (на протязі року, І.Б. Біліловець)
 • Здійснення контролю за ходом виконання  показників інтелектуальної власності (на протязі року, І.В. Гаскевич)
 • Проведення тендерів та удосконалення роботи Тендерного комітету (І квартал, Тендерний комітет)
 • Про участь Центру у реалізації Крупних програм ЮНЕСКО: Освіта, інформація і комунікація (І квартал, С.П.Кудрявцева)
 • Розробка та контроль:
  • підготовки рукописів і видання наукових праць, учбових посібників та підручників (у встановлені терміни, О.О. Родіонов);
  • організації конференцій, семінарів, симпозіумів (за планом, А.І. Полякова);
  • планів міжнародного співробітництва, виконання контрактів і завдань міжнародних програм (за затвердженими планами,  К.М. Синиця).
 • Підвищення кваліфікації співробітників апарату та служб Міжнародного Центру.( на протязі року, О.О. Родіонов).
 • Організаційне забезпечення заходів адміністративно-господарської та інженерно-технічної служб по капітальному ремонту і обладнанню будинків, споруд і комунікаційних мереж (на протязі року, О.О. Родіонов О.Ф. Баженова, Л.Д. Богатюк).
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR